Partners Contacts OPPA Projekt Projects Services EU a MY„50+“ About Us

PRAHA INKUBÁTOR 50+Název projektu: PRAHA INKUBÁTOR 50+
Poskytovatel: Magistrát Hl. m. Praha v rámci 7. výzvy PO 2 OPPA
Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37006
Příjemce: Bohemia EU Planners, s.r.o.
Finanční objem: 772 300,56 Kč
Období realizace: 1.2. - 31.10.2015


Cíl projektu:
Cílem projektu je vzdělávání 24 znevýhodněných dlouhodobě nezaměstnaných osob 50+ s cílem integrovat a udržet tyto osoby na trhu práce. Vzdělávání bude realizováno v oblasti akreditovaných rekvalifikačních vzdělávacích programu základu podnikání a projektového řízení. 20 účastníků vzdělávání ho úspěšně absolvuje. 30 účastníků projektu absolvuje pracovněprávní poradenství.
Klíčové aktivity: Řízení, reporting a monitoring projektu (II.-X.2015), Výběr účastníků projektu (II-VI.2015), Realizace vzdělávacích kurzu (III.-X.2015), Pracovní poradenství (II.-X.2015)

Nabídka kurzu profesní kvalifikace:
Od 1.2. 2015 do 30.6.2015 je možné v případě, že jste nezaměstnaný 50+ z Prahy a máte zájem absolvovat kurz profesní rekvalifikace, zaregistrovat se do kurzu dle vašeho výběru:
1. Základy podnikání v evropském rozměru (18 prezenčních dnu/ 8 hodin denně/ 8 účastníků)
2. Kurzy profesní kvalifikace (Manažer projektu a Administrátor projektu), (15 (PM), 9 (A) prezenčních dnu/ 8 hodin denně/ 2 x 8 účastníků)

Kontaktovat Manažera projektu na raymova@bohemiaeuplanners.eu a získat podrobné informace! Dekujeme za Váš zájem.

OPPA projekt INKUBATOR 50+ Monitorovaci_list účastníka (Bohemia EU Planners)

Informace z průběhu projektu PRAHA INKUBÁTOR 50+
Realizace projektu "PRAHA INKUBÁTOR 50+" je v plném proudu. 24 účastníků projektu nastoupilo do 3 kurzu profesní kvalifikace v oblasti projektového řízení a základu podnikání s evropským rozměrem (Manažer projektu, Základy podnikání). Cílová skupina 50+ měla o účast v projektu nadstandardní zájem a je velmi aktivní. Průběžně probíhají individuální a skupinové poradenské konzultace ke zvýšení zaměstnanosti této CS. Současně je intenzivně podpořena vzájemná spolupráce všech zapojených účastníků. 28.5. úspěšně zakončilo závěrečnou zkouškou v první etapě vzdělávací část projektu 14 účastníků z kurzu Manažer projektu a další se připravují….
Fotodokumentace
Komentář účastníka kurzu Základy podnikání, pan Petr Zelinka
K 20.7. zatím celkově v průběhu projektu „PRAHA INKUBÁTOR 50+“ úspěšně složilo závěrečnou zkoušku 27 účastníků (úspěšně podpořených osob) v kurzech Manažer projektu a Základy podnikání.
OPPA INFO DEN 20.7. a zahájení kurzu MANAŽER PROJEKTU 3.8.2015
Od 3.8. kurz pokračoval do 16.9. a 18.9. se zvyšuje počet úspěšně podpořených osob v tomto projektu o další 4 a ještě zbývající budou skládat závěrečnou zkoušku Manažera projektu dne 25.9. Výsledky projektu jsou cíleně šířeny a intenzivně publikovány na konferenci VIII. Fórum (organizuje společnost Bohemia EU Planners), dne 23.9.2015, jenž je zaměřena na podporu regionálního rozvoje v České republice, s mottem: „Zaměstnej sám sebe II.“ Konference bude pojata za účasti zástupců Ministerstev CR i jako skupinové pracovní poradenství v interaktivní formě. Projekt bude mít ještě říjnový vyhodnocující seminář (21.-22.10.) s cílovou skupinou projektu, a bude uzavřen v harmonogramu k 31.10.2015. Pokračující fází pak bude společné zapracování výstupu tohoto projektu ve spolupráci s účastníky projektu, do aktivit na národní a evropské úrovni.

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti