Partners Contacts OPPA Projekt Projects Services EU a MY„50+“ About Us

Contacts

Vendulka Raymova
Director and chief executive
PhDr. Vendulka Raymová, LL.M.
jednatelka společnosti
ex. Regional Manager of Czech Airlines for the UK, Ireland, Belgium and Luxembourg
Mobile - CZ: +420 739 356 856
Mobile - BE: +32 495 244 175
email: raymova@bohemiaeuplanners.eu
Web: www.bohemiaeuplanners.eu
   www.facebook.com/BohemiaEUPlanners

Bohemia EU Planners Ltd.

(ICO 279 01 637, DIC CZ-279 01 637 Prague 16 May 2007 ref.nb.C/104915)
Výpis z Obchodního a Živnostenského rejstříku, IČO 279 01 637

PhDr.Vendula Raymová – jednatelka společnosti Bohemia EU Planners, s.r.o
– držitelka mezinárodních certifikátů (Brusel/Londýn)
PRINCE2(R) Foundation Examination.pdf
PRINCE2(R) Registered Practitioner.pdf

– autorizovaná osoba pro profesní kvalifikace v podmínkách České republiky
Praha, 12.8.2013

Master of Laws Certificate, LL.M. – Business Legal Relations, IES London/ITV Blansko, 21.10.2017
Obhajoba závěrečné práce – prezentace
Závěrečná práce – PhDr.Vendulka Raymová

Jednatelka společnosti akreditovaný Lektor – Implementátor pro společné vzdělávání (NÚV/NIDV/MŠMT ČR)
DVPP_Osvědčení Lektor – Implementátor pro společné vzdělávání

Kvalifikační standard DK 63-006-N Administrátor projektu, rozšířen o znalost projektů z komunitárních programů EU (čerpání Brusel)
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=29&id=591

Kvalifikační standard DK 63-007-R Manažer projektu, rozšířen o znalost projektů z komunitárních programů EU (čerpání Brusel)
http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=29&id=594

Bohemia EU Planners akreditace kurzů profesní kvalifikace (MSMT-20277/2013-1/500), autorizovaná osoba PhDr.Vendulka Raymová, jednatelka společnosti
Bohemia EU Planners akreditace kurzů profesní kvalifikace (MSMT-12445/2016-1/330), autorizovaná osoba PhDr.Vendulka Raymová, jednatelka společnosti.

MMR ČR Rozhodnutí o udělení pro Bohemia EU Planners, s.r.o., AUTORIZACI pro profesní kvalifikace Praha, 1.8.2013
MŠMT ČR Rozhodnutí o udělení pro Bohemia EU Planners, s.r.o., AKREDITACI vzdělávacího programu pro tyto pracovní činnosti: Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer projektu a komplexních projektů.
Praha, 12.8.2013

MŠMT ČR Rozhodnutí o udělení pro Bohemia EU Planners, s.r.o., AKREDITACI vzdělávacího programu Základy podnikání,
MSMT- 23638/2014-1/666.
Praha, 18.9.2014
MŠMT akreditace Základy podnikání.pdf

MŠMT ČR Akreditace pro Bohemia EU Planners, vzdělávací společnost pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, PEDAGOG 187409694
Praha, 13.3.2014
MŠMT ČR Akreditace pro Bohemia EU Planners, vzdělávací společnosti pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, PEDAGOG 187409694_0_akreditace.pdf
MŠMT ČR Akreditace vzdělávacího programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, PEDAGOG 187409729
Praha, 13.3.2014
MŠMT ČR Akreditace vzdělávacího programu pro další vzdělávaní pedagogických pracovníků, PEDAGOG 187409729_0_akreditace.pdf
MŠMT ČR Akreditace vzdělávacího programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, PEDAGOG 208816744
Praha, 25.6.2014
MŠMT ČR Akreditace vzdělávacího programu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, PEDAGOG 208816744_0_akreditace.pdf


Bohemia EU Planners, BVBA

(BE 0892027341, Brussels)

EU a MY „50+“, spolek

(ICO 227 53 478)

Kancelář:
Sazovická 492/5
150 00, Praha 5 – Zličín
Metropole
Hodiny pro veřejnost dle požadavku, kontakt raymova@bohemiaeuplanners.eu

Office:
Temporally closed: 01 May – 31 August 2017
Rue de La Science 14b, 2nd floor
B-1040 Brussels
Public hours: 0900 - 1630
www.science14.com

CoachCom2020 - The SME Instrument Coach for H2020
https://ec.europa.eu/easme/en

Trainer and Coach at the European Projects Association, European Academy, Belgium
EPA
www.europeanprojects.org
www.academy-europa.eu

Trainer and Coach at the DOREA Educational Institute, Cyprus
http://www.dorea.org/our-team
http://www.dorea.org/our-team