Partners Contacts OPPA Projekt Projects Services EU a MY„50+“ About Us

Projects 2014

Projekt Školící stáže Brusel (Luxembourg)

HORIZON 2020

What is needed to exit the crisis and help Europe´s economy to grow?

Kancelář SPRL Bohemia EU Planners v Bruselu nabízí umístění v rámci programu Erasmus pro studenty, minimální délka pobytu 3 měsíce, přímá finanční dotace z Evropské komise
Kancelář SPRL Bohemia EU Planners v Bruselu nabízí 1 – 2 sdílená pracovní místa na pobyt 1 měsíce, koučink na pracovní pozici 2014+, rozvoj profesní kariéry a konkurenceschopnosti, orientace v evropském prostředí, smluvní cena dle dohody
Kancelář Bohemia EU Planners, s.r.o v Praze nabízí metodickou podporu v rámci programu Erasmus pro začínající podnikatele, postavení hostující společnosti v České republice, výběr vhodného kandidáta pro příjezd do ČR, rozvoj exportních kapacit, propagaci produktu v rámci nadnárodní spolupráce v EU

Školící stáže zahrnují pro pracovní rok 2014 tento aktualizovaný cíl:
1)
stručný výklad EU Strategie 2020 a programovacího období 2014+,
2) přenesení a podporu informační gramotnosti a znalostí o žádosti pro projekty z komunitárních programů EU (přímé finanční zdroje v Bruselu),
3) formy nadnárodní spolupráce a tvorbu partnerství.

Projekt autorizovaný a organizačně zajištěný společností Bohemia EU Planners s.r.o, s kanceláří v Bruselu, je určen pro pracovníky institucí a úřadů, regionů, MSP, NNO a studenty z České republiky.
Stanoveným cílem je zajistit těmto účastníkům školících stáží objektivní orientaci v lokálních podmínkách EU přímo v “centru dění”, tj.Brusel (a Luxembourg), získat a rozšířit networking, aktualizovat vzdělávací potenciál, ale i současně podpořit jejich konkurenceschopnost a růst ekonomického potenciálu.

Rozlišujeme následující vzdělávací moduly:
1/ Základní a pokročilý kurz školící stáže o EU (4-denní) --- modul 01Z07, 01P07
2/ Laboratoř zpracování praktických cvičení a výstupů z komunitárních fondů čili "Jak na peníze z EU fondů." (3-denní) --- modul 02EUF
3/ Školící stáž pro pracovníky z regionů /územní samosprávy/ ve spolupráci s Výborem regionů a EC/DG Regio v rámci Open Days (4-denní) --- modul 03REG
4/ Kursy na objednávku se specielním výukovým obsahem dle požadavku zadavatele je možné průběžně objednávat. --- modul 04SPC

Vzdělávací moduly jsou v průběžné nabídce s aktualizací k uvedenému termínu školící stáže.
Místo konání školících stáží: Český dům (60, Rue du Trone, B – 1050 Brussels).
JSME PRVNÍ, JSTE PRVNÍ S NÁMI!
NOVÁ PROFESNÍ KVALIFIKACE PRO 2014+
(OBDOBÍ 2014-2020 PRO VAŠI PRÁCI)

“Vyprávějte nám svůj životní příběh a my vám rádi poradíme. Pomůžeme vám nalézt vhodné pracovní prostředí, kde budete moci uplatnit své odborné znalosti. Samozřejmostí zůstává i naše doporučení rekvalifikačních kurzů, jenž vás podpoří ve vaší profesní kariéře. Děkujeme za váš zájem a těšíme se na setkání.”
Vyprávějte nám svůj životní příběh - videospot.mp4
Raymová kurzy profesní kvalifikace bohemiaeuplanners (Začali jsme 31.10.2013).pdf

Bohemia EU Planners akreditace kurzů profesní kvalifikace (MSMT-20277/2013-1/500), autorizovaná osoba PhDr.Vendulka Raymová, jednatelka společnosti
Bohemia EU Planners autorizovaná osoba (MMR-25286/2013-94, 1.8.2013)

Evropská unie a komunitární programy pro každého z nás

KURZY nové profesní kvalifikace (Manažer projektu, Administrátor projektu) pro období 2014+ (národní a evropská dimenze).pdf
KURZY Doprovodný text ke kurzům NOVÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE pro období 2014+ (Bohemia EU Planners).pdf
NSK2 Newsletter červenec 2014 - kurzy profesní kvalifikace (autorizovaná osoba Bohemia EU Planners).pdf
KURZY MANAŽER PROJEKTU PRO STAROSTY, podpora místního rozvoje v regionech ČR


TERMÍNY KURZŮ

PRAHA
ADM 14.-15.-16.10., 21.-22.-23.10., 4.-5.-6.11.
MAN 14.-15.-16.10., 21.-22.-23.10., 4.-5.-6.11., 11.-12.-13.11., 18.-19.-20.11.

ADM 4.-5.-6.11., 11.-12.-13.11., 18.-19.-20.11.
MAN 4.-5.-6.11., 11.-12.-13.11., 18.-19.-20.11., 25.-26.-27.11, 2.-3.-4.12.

ADM 25.-26.-27.11., 2.-3.-4.12., 9.-10.-11.12.
MAN 25.-26.-27.11., 2.-3.-4.12., 9.-10.-11.12.2014, 6.-7.-8.1., 13.-14.-15.1.2015

MAN/ADM/lektoři ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY SUMÁRNĚ V PRAZE DNE 27.10., 24.-25.11., 5.12.2014, 19.1.2015

ADM 13.-14.-15.1., 20.-21.-22.1., 27.-28.-29.1.
MAN 13.-14.-15.1., 20.-21.-22.1., 27.-28.-29.1., 3.-4.-5.2., 10.-11.-12.2.
Základy podnikání (Euromanažer) 13.-14.-15.-16.1., 19.-20.-21.-22.-23.1., 26.-27.-28.-29.-30.1., 2.-3.-4.-5.2.

Závěrečné zkoušky sumárně v termínu 16.-17.2.2015

ADM 27.-28.-29.1., 3.-4.-5.2., 10.-11.-12.2.
MAN 27.-28.-29.1., 3.-4.-5.2., 10.-11.-12.2., 17.-18.-19.2., 24.-25.-26.2.
Základy podnikání (Euromanažer) 26.-27.-28.-29.-30.1., 2.-3.-4.-5.-6..2., 9.-10.-11.-12.-.13.2., 16.-17.-18.2.

Závěrečné zkoušky sumárně v termínu 19.2.-2.3.2015


Pro kurzy v Praze jsou využívány školící prostory společnosti ICV,s.r.o, více na www.icv.cz

PŘIHLÁŠKA kurzy profesní kvalifikace (ADMINISTRÁTOR projektu, MANAŽER projektu).pdf

Potvrzeni pro Urady prace - zvolena rekvalifikace, potvrzeny formular ke stazeni (Administrator projektu, 14.10.-12.11.2014)
Potvrzeni pro Urady prace - zvolena rekvalifikace, potvrzeny formular ke stazeni (Manazer projektu, 14.10.-25.11.2014)
Potvrzeni pro Urady prace - zvolena rekvalifikace, potvrzeny formular ke stazeni logo ESF (Manazer projektu, 14.10.-25.11.2014)
Potvrzení pro Urady prace – zvolena rekvalifikace, potvrzeny formular ke stazeni (Administrator projektu, 04.11.- 05.12.2014)
Potvrzení pro Urady prace – zvolena rekvalifikace, potvrzeny formular ke stazeni (Manazer projektu, 04.11.- 05.12.2014)
Potvrzení pro Urady prace - zvolena rekvalifikace, potvrzeny formular ke stazeni (Manazer projektu, 25.11.2014 - 19.1.2015)
Potvrzení pro Úřady práce zvolená rekvalifikace potvrzený formulář ke stažení (Manažer projektu 13.01 - 17.02.2015)
Potvrzení pro Úřady práce zvolená rekvalifikace potvrzený formulář ke stažení (Základy podnikání 13.01 - 17.02.2015
Potvrzení pro Úřady práce zvolená rekvalifikace potvrzený formulář ke stažení (Administrátor projektu 13.01 - 17.02.2015
Potvrzení pro Úřady práce zvolená rekvalifikace potvrzený formulář ke stažení (Administrátor projektu 25.11.2014 - 19.01.2015
Potvrzení pro Úřady práce zvolená rekvalifikace potvrzený formulář ke stažení (Administrátor projektu 27.1. - 19.2.2015)
Potvrzení pro Úřady práce zvolená rekvalifikace potvrzený formulář ke stažení (Manažer projektu 27.1. - 2.3. 2015)
Potvrzení pro Úřady práce zvolená rekvalifikace potvrzený formulář ke stažení (Základy podnikání 27.1. - 19.2.2015)


JSME OPĚT PRVNÍ, JSTE PRVNÍ S NÁMI!
EUROMANAŽER – ZÁKLADY PODNIKÁNÍ „ v EVROPSKÉM KABÁTĚ!“
KURZY Základy podnikání_EUROMANAŽER

MŠMT akreditace Základy podnikání
Začínáme 4.11.2014, kurz čisté rekvalifikace
Potvrzení pro Úřady práce, kurz Základy podnikání, zahájení 4.11.2014
TERMÍNY KURZU
PRAHA
EURO 4.11. – 28.11.2014, školící prostory www.icv.cz
ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 8.12.2014

Přihlášky do kursů, prosím, k zaslání na emailovou adresu:
raymova@bohemiaeuplanners.eu
Evropský rok 2014 – Rok voleb a změn, Brusel - Praha a regiony ČR

Expert pro projekt „Implementace flexicurity v ČR“,
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
www.amsp.cz/zahajeni-projektu-implementace-flexicurity-v-cr


Expert pro projekt „Erasmus pro začínající podnikatele“,
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
www.amsp.cz/projekt-erasmus-pro-zacinajici-podnikatele20.3. Odborná konference – závěrečná konference projektu „Potenciál 50+“


V. Fórum – konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2014
27.3.2014, (0830 – 0900 registrace) 0900 – 1630, (Orea Hotel Pyramida,
Bělohorská 24,169 01 Praha 6
Konference se záštitou Ministerstva místního rozvoje České republiky.
Please check the appearance of your event online (European Commission DG ENTR Brussels) at the following address(es):
V.Forum - Conference for the Regional Development Support - 27/03/2014

Téma: Termíny, výzvy, peníze a „MY“ v období 2014-2020, pilotní roky 2014-2015 ve výzvách komunitárních programů EU
Doplňující témata: Projektové řízení - nástroj pro ekonomický růst. Nadnárodní spolupráce a partnerství.
Výzva: Kulturně-vzdělávací centrum v Bruselu (Přidejte se k nám!)
Pro uvedenou konferenci se připravuje bohemiaeuplanners booklet „Kuchařka komunitárních programů aneb peníze na talíři!“

Mateřské školy
Základní školy

AT THE RIGHT TIME AT THE RIGHT PLACE
FAST TRACK COURSE for BRAINSTORMING, NETWORK, PRACTICE

TAILOR MADE TRAINING COURSES FOR ERASMUS+ KA1 - BOHEMIA EU PLANNERS OFFICE AS THE VET PROVIDER AND HOSTED PARTNER FOR YOU IN YOUR PROJECTS
FOR ERASMUS+ KA2 - BOHEMIA EU PLANNERS COMPANY FOR PARTNERSHIP STRATEGY

WE ARE WRITING THE STORY! BE INVOLVED!

Projekt Czech Local Visibility Events „Společně pro úspěch vašeho podnikání “ – partneři se sítí EEN
www.crr.cz/een/visibility
V přiložené brožuře naleznete akce organizované společností Bohemia EU Planners, s.r.o (Praha, Brusel)
www.crr.cz/Files/Docs/publikace/nl12_final.pdf
Mapa EEN partneři ČR a Brusel
Praha 23.6., založení platformy Start up vzdělávacích aktivit evropského rozměru
Brusel 9.10., side event Open Days – Vzdělávání pro růst
Praha 23.10., VI.Fórum – konference pro podporu regionálního rozvoje v rámci SME WEEK
Praha 24.10., skills training workshop INKUBÁTOR 50+


16.9. Odborná konference – Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

29.9. AMSP ČR projektová konference, Praha

GLOBAL WINCONFERENCE BERLIN 1.2.3.(4)Oct 2014 Bohemia EU Planners as a part of WINConference project team
WINConference
WIN(ner)Conference Company of the future

VI. Fórum – konference na podporu rozvoje malého a středního podnikání, SME WEEK - Evropský rok 2014
23.10.2014, (0830 – 0900 registrace) 0900 – 1630, Orea Hotel Pyramida, Bělohorská 24,169 01 Praha 6


25.11.2014 172. Žofínské fórum, Palác Žofín Praha
Evropské fondy 2014-2020
http://www.zofin.cz/cs/zofinska-fora/archiv/172-zofinske-forum/

16.12.2014
174. Žofínské fórum, Palác Žofín Praha
http://www.zofin.cz/cs/zofinska-fora/174-zofinske-forum/
Setkání primátorů a starostů měst a obcí
Dárkový poukaz společnosti SPRL Bohemia EU Planners – 1 Pracovní den v Bruselu (Motto: „Proč je dobré znát Brusel?“)
Prosím vaše reakce na email: raymova@bohemiaeuplanners.eu nebo mobil: CZ +420 739 356 856, BE +32 495 244 175.


© Raymova/Bohemia EU Planners 1.1.2014